Elever

Som elev på en Røgfri skole må du ikke benytte nogen form for tobaksholdige produkter i skoletiden – hverken på eller udenfor skolens område.

Politikerne i Slagelse Kommune har indført Røgfri skoletid, så du som elev kan slippe helt for røg, når du er i skole.

Røgfri lejrskoler

Som elev er du også omfattet af Røgfri skoletid, når du er på ekskursion, lejrskole eller skolerejser. På skoleture af flere dages varighed må du derfor på intet tidspunkt ryge eller benytte anden tobak.

Alle er omfattet af Røgfri skoletid

Det er ikke kun dig som elev, der har Røgfri skoletid. Alle medarbejdere og gæster på skolen er også helt eller delvist omfattet af Røgfri skoletid.

Det forventes, at alle, som færdes på en røgfri skole, overholder reglerne for Røgfri skoletid, på samme måde som det forventes, at skolens andre regler overholdes.

Konsekvenser, hvis du bryder reglerne

Hvis du som elev bryder reglerne for Røgfri skoletid, er skolens medarbejdere og ledelse i sin fulde ret til at iværksætte foranstaltninger overfor dig. Brud på reglerne har med andre ord konsekvenser for dig.