Medarbejdere på skolerne

Som medarbejder må du ikke ryge i din arbejdstid. Det gælder dog ikke, hvis du arbejder hjemme og ved transport til og fra møder.

Dette er en beskrivelse af retningslinjerne i korte træk, men ikke de juridisk gældende retningslinjer for Røgfri skoletid for medarbejdere. De gældende retningslinjer kan rekvireres hos kommunens HR-afdeling.

Røgfri skoletid omfatter alle medarbejdere, som færdes på skolerne, uanset om de er ansat på skolen eller ej. Dvs. både lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, tandplejere, servicemedarbejdere, rengøringspersonale m.fl., som har deres gang på skolerne.

Medarbejdere, der ikke er ansat på skolen

Som medarbejder, der ikke er ansat på skolerne, må du ikke ryge eller benytte andre tobaksformer, når du færdes på skolernes område. Der opfordres dog til, at du heller ikke ryger eller benytter andre tobaksformer, så længe du færdes i nærhed af skolerne og eleverne. Det kan fx være ved vedligehold af fortove eller rabatter, som grænser op til skolerne.

Materiale om røgfri skoletid

I indsatskataloget til skolerne finder du forslag til indsatser og aktiviteter, som kan understøtte implementeringen af Røgfri skoletid. Indsatserne kan kombineres, som I ønsker det, afhængigt af skolens tid og ressourcer. Det er op til jer som skole, hvordan I vil arbejde med og understøtte Røgfri skoletid.

Det er Folkesundhed i Slagelse Kommune, der har lavet indsatskataloget. Hvis du har spørgsmål om indsatskataloget eller implementering af Røgfri Skoletid, er du velkommen til at skrive til:

Undervisningsmateriale
 • Cool Uden Røg

  Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning og identitet. Forløbet består af tre moduler, som gennem diskussioner, øvelser og film sætter fokus på, hvorfor nogle unge begynder at ryge.

  Med Cool Uden Røg kan man arbejde målrettet med emnet rygning i fx dansk, biologi eller samfundsfag.

  Du finder undervisningsmateriale og lærervejledning her:

 • Gå op i røg

  Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale til folkeskolens 7.-9. klasser udviklet af Kræftens Bekæmpelse. Materialet er nemt at gå til og giver eleverne lyst til at lære om rygning og tobak.

  Eleverne lærer blandt andet at forklare sociale mekanismer og samfunds- og helbredsmæssige forhold i relation til rygning. De træner kompetencer til at sige fra, reflektere og til at kunne argumentere for eller imod en sag.

  Gå op i Røg henvender sig især til fagene dansk, samfundsfag, geografi, biologi, matematik samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

  Du finder undervisningsmateriale og lærervejledning her:

 • Tobaksfri aftaler

  Tobaksfri elevaftale

  En tobaksfri aftale mellem elev og forældre er en hensigtserklæring fra eleven om ikke at ryge det kommende skoleår. Aftalen er gældende et skoleår af gangen og kan skrives i starten af året fra 7.-9. klasse.

  Tobaksfri aftaler opfordrer eleverne til at tage et aktivt valg i forhold til rygning, holder dem fast i deres beslutning og sikrer dem støtte fra en voksen.

  Tobaksfri klasseaftale

  Underviserne i udskolingsklasserne kan lave Tobaksfri klasseaftaler sammen med eleverne. Aftalen gælder i et skoleår af gangen og kan skrives i starten af året fra 7.-9. klasse.

  Tobaksfri klasseaftaler opfordrer eleverne til at tage en fælles beslutning om at fastholde tobaksfrihed i klassen. På den måde forpligter eleverne hinanden på, at de skal forblive tobaksfrie.

 • Rejsehold i rygeforebyggelse

  Alle grundskoler i kommunen kan benytte sig af sundhedstjenestens Rejsehold i Rygeforebyggelse. Rejseholdet tilbyder undervisning til alle 8. klasser, men kommer også gerne ud i øvrige udskolingsklasser ved behov.

  Rejseholdet underviser eleverne i konsekvenser ved rygning, snus, vandpibe m.m. samt hash. Undervisningen giver eleverne mulighed for at reflektere over deres egen sundhed.

  For mere om Rejseholdet i rygeforebyggelse, kontakt:

  • Helle Bagge
   Sundhedsplejerske
   Rejseholdet i rygeforebyggelse
   Mail: hemel@slagelse.dk

  • Annette Jørgensen
   Sundhedsplejerske
   Rejseholdet i rygeforbyggelse
   Mail: annjo@slagelse.dk
Siden er sidst opdateret 13. januar 2022