Tobaksfri aftale

En tobaksfri aftale er en skriftlig aftale mellem elev og forælder.

Eleven lover i tobaksaftalen ikke at ryge eller bruge anden form for tobak, og forælderen lover at støtte op om beslutningen ved at tale med barnet om tobak.

Aftalen gælder for et skoleår og kan fornys hvert år.

Selvom eleven har prøvet at fx ryge tidligere, kan man godt indgå en tobaksfri aftale. Forælderens egne tobaksvaner har ikke betydning for, om man kan indgå aftalen.

I selve aftalen kan forælderen vælge, hvordan han eller hun vil beskytte sit barn mod tobak.

Elev og forælder skriver både under på en tobaksfri aftale til hjemmet og på en kop af aftaleni, som opbevares på skolen.

Tobaksfri aftaler

I en tobaksfri aftale skriver elev og forælder under på aftalen. Derudover indeholder dokumentet de samme informationer, som du kan læse her på siden.

Skolen gemmer aftalen indtil skoleårets afslutning, men elev og forælder kan til enhver tid give skolen besked om, at aftalen skal slettes.

Aftalen bliver ikke delt med andre. Hvis skolen afholder en lodtrækning blandt elever med en røgfri aftale, giver jeg hermed samtykke til, at mit barn må deltage.

Sådan følger du som forælder op på aftalen

  • Spørg jævnligt ind til dit barns oplevelser med rygning/tobak
  • Tal åbent med dit barn om tobak - uden løftede pegefingre
  • Tag en snak med dit barn, hvis du får mistanke om, at han eller hun har prøvet at ryge eller brugt anden form for tobak.

Det kan være svært at tage hul på snakken om tobak - især hvis du selv ryger. Du kan få hjælp til det på hjemmesiden:

Her kan du også læse, hvordan du kan hjælpe dit barn til at stoppe med at ryge, hvis det allerede er begyndt.

Siden er sidst opdateret 13. januar 2022