Røgfri studietid på ungdomsuddannelser

Der er indført Røgfri studietid på alle ungdomsuddannelser.

Den danske regering vedtog i december 2019 en national handleplan mod børn og unges rygning. Aftalen indeholder en bred vifte af initiativer rettet mod at stoppe og forebygge børn og unges rygning nikotinafhængighed.

Aftalen betyder, at alle ungdomsuddannelser, der har optag af børn og unge under 18 år, har Røgfri studietid. Det betyder, at eleverne ikke må ryge i skoletiden, uanset om de er på eller udenfor skolens område. Det er op til hver enkelt uddannelsesinstitution at beslutte, om Røgfri studietid også skal omfatte lærere og medarbejdere.

Kontakt os vedr. Røgfri studietid på ungdomsuddannelser

Folkesundhed i Slagelse Kommune stiller sig meget gerne til rådighed for de ungdomsuddannelser, der ønsker inspiration og sparring til, hvordan de bedst muligt efterlever retningslinjerne for Røgfri studietid.

Siden er sidst opdateret 13. januar 2022