Røgfri studietid på ungdomsuddannelser

Fra sommerferien 2021 indfører alle ungdomsuddannelser Røgfri studietid.

Den danske regering vedtog i december 2019 en national handleplan mod børn og unges rygning. Aftalen indeholder en bred vifte af initiativer rettet mod at stoppe og forebygge børn og unges rygning nikotinafhængighed. Aftalen betyder, at alle ungdomsuddannelser, der har optag af børn og unge under 18 år, får Røgfri studietid fra sommerferien 2021. Det betyder, at eleverne ikke må ryge i skoletiden, uanset om de er på eller udenfor skolens område. Det er op til hver enkelt uddannelsesinstitution at beslutte, om Røgfri studietid også skal omfatte lærere og medarbejdere.

Kontakt os vedr. Røgfri studietid på ungdomsuddannelser

Folkesundhed i Slagelse Kommune stiller sig meget gerne til rådighed for de ungdomsuddannelser, der ønsker inspiration og sparring til, hvordan de bedst muligt forbereder sig på de nye retningslinjer for Røgfri studietid.

Siden er sidst opdateret 3. september 2020